Herontwikkeling Cosunpark

Herontwikkeling Cosunpark tot aantrekkelijke woonwijk

U woont of onderneemt in de directe omgeving van Cosunpark. Projectontwikkelaar Reales is samen met de gemeente Breda een plan voor de herinrichting van het gebied aan het voorbereiden. De bestaande kantoren worden getransformeerd naar woningen. Over de veranderingen willen we u informeren. Ook krijgt u de gelegenheid om actief mee te denken. Er zijn binnenkort enkele bijeenkomsten voor buurtbewoners en ondernemers in de buurt. U leest hier meer over op deze website.

Praat mee over de veranderingen in uw buurt

Wilt u als directe buurtbewoner meepraten over de plannen? Meldt u dan aan voor de klankbordgroep. Daarin kunt u in gesprek met medewerkers van Reales en de gemeente Breda.

Inloopavond donderdag 5 maart

Donderdagavond 5 maart 2020 was er een goed bezochte inloopavond over de herontwikkeling van Cosunpark in Breda. Tussen 19:00 en 20:30 uur kwamen naar schatting 80 mensen (bijna allemaal buurtbewoners) naar de informatiebijeenkomst over het plan om het voormalig kantorengebied tot woongebied te transformeren.

Download het verslag (PDF)


Bekijk de informatiepanelen (PDF)

Aanmelden

Aanmelden voor